Larmsystem

Det finns många olika märken av trådlösa eller trådbundna larmsystem på marknaden idag.       Om det gäller privat eller företag så är ett bra larmsystem ett oersättligt skydd för din egendom.      När du skall installera ett inbrottslarm måste funktion och uppbyggnad vara väl genomtänkt. Vi kan erbjuda larmsystem anpassade för alla typer och storlekar på fastigheter och lokaler.

Passersystem

Inom de flesta företag, förvaltningar och fastigheter vill man idag kunna begränsa tillträdet för obehöriga. Passersystem ersätter nyckelsystemet och är enkelt att distribuera när kort eller tag går förlorat.

Kamerasystem

Kamerasystemet blir dina ögon i nacken. Det finns många olika typer av bildlagringar som Larmteknik kan leverera för både mindre och större anläggningar till företag och privatpersoner. Övervakning med hjälp av kameror, monitorer och inspelningsutrustning, ger användaren en bild av vad som sker och är en bra beviskälla vid ett eventuellt angrepp mot verksamheten eller det privata hemmet.