Yale Doorman

Det digitala låset

Yale Doorman är det bekväma låset utan nycklar. Nu är det inte längre ett problem med förlorade nycklar. Med Yale Doorman öppnar du enkelt med kod eller nyckelbricka, alternativt både och. En förlorad nyckelbricka spärrar du enkelt för att återställa säkerheten. Aktivera funktionen automatisk låsning för att veta att dörren alltid är låst när den är stängd.
 

                          Paxton Net2

Dörrcentral som ingår i paketet sköter alla vitala funktioner kring dörren. Hanterar 1 dörr med upp till 2 läsare för in och utpassering. Paxton Net2 centralen är försedd med både TCP/IP port och RS485 port för intern och extern kommunikation. Varje dörrcentral fungerar även autonomt dvs. oberoende av övriga centraler för maximal redundans. Ett system kan utökas med upp till 200 TCP/IP anslutna dörrcentraler. Varje TCP/IP ansluten dörrcentral kan ha en 485 buss med upp till 200 stycken 485 anslutna dörrcentraler.
Totalt kan ett system ha upp till 1000 dörrmiljöer och ha 50 000 användare.

Den beröringsfria läsaren som ingår i startpaketet har bakgrundsbelyst knappsats och kan monteras utomhus eller inomhus, då den har helt inkapslad elektronik.


                                                                   

                          Rco R-code

Enkelt kodlås istället för nycklar

Kodlås är det perfekta alternativet till nycklar både inom- och utomhus

. Passar bra till företag och bostadsfastigheter där många personer passerar och kan även användas i mindre installationer som t.ex. privat bostad.       RCO R-COD 500 kräver ingen speciell centralenhet då all elektronik är inbyggd i knappsatsen. Koden ställs enkelt om från fronten och går att tidsstyra via ett tidur. Insynsskydd och innfällningslåda finns som tillbehör.                                                                   

                          CDVI Galeo

Ett kompakt och pålitligt kodlås i spännande design.

Produkten är 100% vattentät och är försedd med bakgrundsupplyst knappsats med dimmerfunktion.         CDVI Galeo är idealiskt för miljöer där det krävs kontroll av individers tillträde till enskilda utrymmen och passar lika bra i stora som små fastigheter. All programmering utförs på kodlåset efter att huvudkoden knappats in. Du kan lägga till eller ta bort användare samt välja öppningstid med några enkla knappkommandon.